Kişisel Verilerin Korunması Kanunu | MGS

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel verileriniz güvende!
MGS olarak müşterilerimizin gizliliğini önemsiyoruz.
MGS Merkezi Güvenlik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş ile paylaştığınız kişisel verileriniz Veri Sorumlusu sıfatıyla MGS tarafından korumamız altındadır.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince MGS kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini ve erişilmesini sağlamak için bütün teknolojik ve alt yapısal imkânları kullanarak, gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Gözlem İstasyonuna kayıtlı kullanıcılara ait e-posta, adı, soyadı, telefon numarası ve kayıt sırasında girilen hiçbir bilgi web sitesinden yayınlamaz, kullanıcı aksini belirtmediği sürece hiçbir iş ortağı, şirket, kurum ya da diğer kuruluşlarla paylaşmamaktadır.

Kişisel Verileriniz
Kişisel verileriniz aşağıda belirtilmiştir;
-Kimlik Bilgileri: TC Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve sair kimlik bilgileri,
-Abonelik Bilgileri: Müşteri numarası, ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, abonelik sözleşmesi numarası, abonelikte kullanılan kimlik türü gibi aboneyi tanımlayabileceğimiz kişisel veriler.
MGS ile güvende kalabilmeniz için kişisel verileriniz aşağıdaki kuruluşlarla paylaşılmaktadır.
Faturalarınızın ulaştırılması için dağıtımı sağlayan kurye şirketleri ile,
Alarm durumlarında konumunuzu ileteceğimiz yetkili merciler ile,
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar, kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları,
Kişisel verileriniz hizmet sözleşmesi, MGS web sitesi, Gözlem İstasyonu, kısa mesaj, elektronik posta, mobil uygulamalar ve her türlü yazılı, sözlü, elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ile elektronik güvenlik hizmetlerinden yasal çerçevede yararlanabilmeniz amacıyla toplanmaktadır.

Kişisel Verileri Korunması
Kişisel verileriniz kanunun belirlediği çerçevede ve kanuna uygun olarak elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak,
-MGS ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin genel ve özel kampanyalarının tanıtımı,
-Ürün ve/veya hizmetlerine ilişkin koşul, ücretlendirme ve bunun gibi hususlardan haberdar edilmeniz,
-Üyelik ve bunların kullanımı için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
-Temenni iletimi,
-Memnuniyet ve sadakatiniz için; ürün ve hizmetlerin kullanış şeklinden yola çıkarak teklif sunulması ve bunlar hakkında bilgi verilmesi,
-Gerekli durumlarda kimlik- iletişim bilgilerinizin teyit edilmesi,
-Şirketimizin ürünlerinin geliştirilmesi, denetim, veri analizi gibi dahili amaçlar için kullanılması ve sizden gelecek soru, şikayet ve bildirimlerin cevaplanması,
-Belirli bir hizmet ve/veya ürünü satın almak niyetiyle bir kayıt oluşturulması,
-Şirketimiz ürün ve hizmetlerini sunmak üzere Şirketimizle çalışan ya da size hizmet sunarken Şirketimize yardımcı olan stratejik ortaklarla ürün ve hizmetlerimizi size ulaştırılması/sunulması,
-Ürünlerimize ve hizmetlerimize olan ilginizin değerlendirilmesi,
-Müşteri memnuniyetinizin araştırılması,
-İlgili mevzuat gereği size sunduğumuz hizmetin ifası amacıyla saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası,
-Bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması,
- Veri güvenliği için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,
-Elektronik güvenlik hizmetlerinin sunulması, ürün ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ölçümlenmesi, duyurulması gibi pazarlama aktiviteleri,
-Gözlem istasyonu hizmetlerinin sunumu, finansal raporlamalar, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz kanun hükümlerine uygun olarak işlenmek ile beraber, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde yok edilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
MGS’ye başvurarak,
Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
Kanunun 7 no’lu maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine durumun sonucu olmasına itiraz etme
İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde veya kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğrarsanız şirketimize başvurma haklarına sahipsiniz.
Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorunuzu, MGS Merkezi Güvenlik Sistemler. San. Ve Tic. A.Ş. (Naci Kasım Sok. Hüseyin Özer İş Merkezi No:3 K:4 Mecidiyeköy - Şişli İstanbul) adresine (noter, iadeli taahhütlü mektup vb.) yazılı olarak
iletebilirsiniz.
BİZE ULAŞIN

MGS’ye 7 gün 24 saat 0212 355 50 00 numaralı telefonumuzdan ulaşabileceğiniz gibi dilerseniz her türlü görüş ve önerilerinizi yandaki formu doldurarak da iletebilirsiniz.

Papirus Plaza

37 Ayazma Cad. Kat 13

Kağıthane 34406

Istanbul

T: 0212 355 50 00 F: 0212 355 50 99 E-posta: info@mgs.com.tr

 

map
Bize Yazın
Formu doldurarak bize ilettiğiniz kişisel bilgileriniz veritabanımıza kaydedilecek ve Kişisel Verileri Koruma Kanununa uygun olarak saklanacaktır. Daha fazla bilgi almak isterseniz Gizlilik Sözleşmesi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
TEŞEKKÜRLER
Mesajınız bize ulaşmıştır. İlgili birimlerimiz mesajınızı değerlendirdikten sonra gerekli durumlarda size ulaşacaktır.
whatsapp